Klantenservice

Klachten

Voor vragen, opmerkingen en klachten kunt u terecht bij de klantenservice van iGarden, daar helpt een van onze medewerkers u graag verder.

Reclamaties dienen binnen 14 dagen na levering kenbaar gemaakt te worden.

Een klacht dient u bij voorkeur per mail kenbaar te maken onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, klantnummer en/of bestelnummer  

Wanneer het gaat om schade bij levering of wanneer het een gebrek aan een product betreft, dient u een foto van het gebrek te maken en dit toe te voegen aan de mail.

 

U dient ons de gelegenheid te geven om het probleem op te lossen binnen een redelijke termijn.

We zullen in de eerste instantie uitsluitend de onderdelen of producten vervangen. 

Zonder overleg worden zelf gemaakte kosten om het probleem te verhelpen niet door ons vergoed.

 

Uw klacht kan ook schriftelijk worden gedaan naar onderstaand adres:


iGarden Klantenservice
Weg naar Bakel 4
5709 JA Helmond
Nederland